get your homework done

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Οι προσαρμοστικές ικανότητες του ανθρώπινου σώματος στο προπονητικό ερέθισμα, έχουν ερευνηθεί σε βάθος τα προηγούμενα χρόνια. Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ξέρουμε ότι η προσαρμοστική ικανότητα στο όποιο προπονητικό ερέθισμα, έχει σχέση με την τροποποίηση που προκαλείται από τις επαναλήψεις και την ένταση των καθημερινών ασκήσεων, οι οποίες είναι ειδικές για τις κινήσεις που εκτελούνται (Edington και Edgerton, 1976). Αυτές οι προσαρμογές έχουν σχέση με το γεγονός ότι το ανθρώπινο μυϊκό σύστημα, είναι ένας ειδικός ιστός, ο οποίος μετατρέπει όλη την λειτουργική του ικανότητα, αντιδρώντας στην τακτική άσκηση με μεγάλα φορτία (McDonagh, Davies, 1984).

Οι παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουν, ότι οι ασκήσεις με αντίσταση μπορούν να προκαλέσουν ενισχυμένη μυϊκή απόδοση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι ενδομυϊκές προσαρμογές που τελικά αλλάζουν τον ίδιο τον μύ, αποτελούν το σπουδαίο αποτέλεσμα που προκαλεί η προπόνηση με αντιστάσεις. (Sale, 1988, Behm, 1995).

Στην πραγματικότητα, οι αντιδράσεις στις προπονήσεις δύναμης, δείχνουν επίδραση τόσο από νευρογενείς, όσο και από μυογενείς παράγοντες (Moritani, De Vries, 1979). Η προσαρμογή των νεύρων είναι οι πρώτες αλλαγές που συμβαίνουν στους μυς, επιτρέποντας την αύξηση της δύναμης και της ισχύος τους στα πρώτα στάδια του προγράμματος άσκησης με αντίσταση, χωρίς να έχει επέλθει ακόμα η αύξηση στην εγκάρσια τομή στην γαστέρα των μυών (Behm, 1995, Costill, 1979).

Έχει επίσης αποδειχθεί, ότι οι ειδικές προσαρμογές που συμβαίνουν είναι εξαρτώμενες από το πρόγραμμα προπόνησης που έχει εφαρμοστεί (Sale, McDougall, 1981).

Η προπόνηση δύναμης λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί ως προπονητικό ερέθισμα το οποίο προκαλεί ειδικές προσαρμογές στον ανθρώπινο μυiκό σκελετό και εξαρτάται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στην προπόνηση. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της προπόνησης δύναμης, έχουν υπογραμμιστεί από πολλούς συγγραφείς ερευνητές (Sale 1988, Behm 1995, Morrisey 1995, Bandy 1990) και η ταχύτητα των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων έχει υπογραμμιστεί ως το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα των προγραμμάτων άσκησης αντοχής. Όμως, ακόμα και αν οι μηχανισμοί που επιδρούν στην ταχύτητα των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων δεν έχει καθαρά προσδιοριστεί, πιο μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην προσαρμογή των νεύρων όπως, τον βελτιωμένο συντονισμό, την αυξημένη κινητικότητα των κυρίων κινητικών μυών (Moritani, De Vries, 1979), την ενδομυϊκή συναρμογή και τον συγχρονισμό.

Ο σκοπός των περισσοτέρων προγραμμάτων ασκήσεων δύναμης για αθλητές είναι να βελτιώσουν την μηχανική απόδοση για την δεδομένη χρονική περίοδο, ή να ενισχύσουν την ταχύτητά τους. Σκεπτόμενοι ένα πυγμαχικό χτύπημα, ρήψη μπάλας με το χέρι ή ένα καρφί στο Volley, οι κινήσεις αυτές απαιτούν τον συγχρονισμό πολλών διαφορετικών μυϊκών ομάδων και χαρακτηρίζονται από πολλούς συγχρονιστικούς παράγοντες.

Σε εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και εξέλιξης της ταχοδύναμης, εφαρμόστηκαν μηχανικές ταλαντώσεις (Δονήσεις με τη μέθοδο BOSCO – SYSTEM™) με συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία προηγουμένως είχε προσδιοριστεί με ακρίβεια στους ασκούμενους. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά και από επιστημονικής άποψης στατιστικά σημαντικά. (Βosco 1998, 1999a, 1999b, 2000).

Mετρήσεις που έγιναν πριν και μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου έδειξαν:

 • σημαντική αύξηση στην ικανότητα κατακόρυφου άλματος
 • σημαντική ενίσχυση της μηχανικής δύναμης κατά την εκτέλεση πιέσεων Leg Press και αύξηση της νευρομυϊκής απόδοσης
 • σημαντική αύξηση τεστοστερόνης (+7%)
 • σημαντική αύξηση αυξητικής ορμόνης (+460%)
 • σημαντική μείωση της έκκρισης κορτιζόλης (-32%)

Όλα τα παραπάνω ευρήματα προτείνουν ότι οι δονήσεις είναι χωρίς αμφιβολία χρήσιμες για ενισχυμένη νευρομυϊκή απόδοση και πυροδοτούν ειδικές ορμονικές αντιδράσεις. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι παρόμοιες με αυτές που πυροδοτούνται και από την προπόνηση δύναμης. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι οι δονήσεις αντιπροσωπεύουν μία έγκυρη εναλλακτική πρόταση στην προπόνηση δύναμης ή να εφαρμοστεί εναλλακτικά ή πρόσθετα σε πρόγραμμα προπόνησης δύναμης για βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Η εύρεση της ιδανικής συχνότητας (Hz), για τον κάθε χρήστη, αποτελεί τον σημαντικότερο και πιο καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της προπόνησης Δόνησης. Αυτή η ιδιότητα του μηχανήματος NEMES αποτελεί πατέντα και είναι που το καθιστά μοναδικό.

Cardinale & Bosco, Ex Sport Sci Rev, 2003, 31:3-7

Στο παραπάνω ηλεκτρομυογράφημα (EMG), ο ασκούμενος μετρήθηκε ότι παρουσιάζει την μέγιστη ανταπόκριση στα 25 Hz. Δηλαδή το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αξιολόγησε ότι στα 25Hz θα έπρεπε να δώσει εντολή προς τους μύες για μέγιστη συστολή. Το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι ότι αν αυξηθεί η ένταση της δόνησης, η μυϊκή συστολή μειώνεται δραματικά, χωρίς να επιφέρει ευεργετικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα του να γνωρίζει ο ασκούμενος σε ποια συχνότητα θα πρέπει να γυμνάζεται για να έχει αποτέλεσμα η συγκεκριμένη μέθοδο.

Να τονίσουμε εδώ ότι η μέγιστη μυϊκή συστολή που παρατηρείται στους τετρακέφαλους μηριαίους κατά την διάρκεια της δόνησης, είναι 250 – 300% μεγαλύτερη απ¨ ότι η μυϊκή συστολή που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της άσκησης “βαθύ κάθισμα” στα μέγιστα κιλά που μπορεί να σηκώσει ο χρήστης. Επομένως η μυϊκή συστολή που συμβαίνει κατά την δόνηση στην ιδανική για τον χρήστη συχνότητα, είναι πλειομετρικής μορφής.

Η εφαρμογή της προπόνησης Δόνησης με το BOSCO – SYSTEM™ εξαρτάται επιπλέον και από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Το επίπεδο του ασκούμενου (πχ αρχάριος, αθλητής κλπ)
 • Την ατομική δεκτικότητα του ασκούμενου στο ερέθισμα της Δόνησης
 • Ο στόχος που έχει τεθεί (Fitness, βελτίωση επιδόσεων σε αθλητές κλπ)
 • Αφορά αθλητές: Την χρονική στιγμή της εφαρμογής του ερεθίσματος της Δόνησης στον προπονητικό κύκλο (πχ Βασική προετοιμασία, Ειδική κλπ)
 • Την γενικότερη δομή της άσκησης – προπόνησης και των μεθόδων που εφαρμόζονται για την βελτίωση των διαφόρων αξιών (δύναμη – ισχύς – αντοχή κλπ) και την επίτευξη του τελικού στόχου
 • Εφαρμογή με στόχο την εγρήγορση ή το ζέσταμα πριν την κυρίως άσκηση
 • Εφαρμογή με στόχο θετικές ορμονικές λειτουργίες
 • Εφαρμογή με στόχο την αποκατάσταση από έντονες επιβαρύνσεις ή τραυματισμούς

 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

Η επιτυχία ενός προπονητικού προγράμματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής είναι η μείωση του χρόνου αποκατάστασης μεταξύ των προπονητικών μονάδων, επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο ποσοτικά και σε ένταση, προπονητικό ερέθισμα, την αποφυγή των τραυματισμών και παράλληλα να μπορεί να μεγιστοποιεί τις προπονητικές αξίες του αθλητή (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα).

Η προπόνηση Δόνησης έρχεται να δώσει λύσεις σε αυτά και άλλα προβλήματα με τα εξαιρετικά θετικά οφέλη που επιφέρει.

Επιπλέον, συγκριτικά με συμβατικές μεθόδους προπόνησης, χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να επιτευχθεί αυτό.

Για παράδειγμα, τα 100 λεπτά Δόνησης ισοδυναμούν με 200 πλειομετρικά άλματα από ύψος 60cm που εφαρμόζονται 2 φορές / εβδομάδα x 12 μήνες !!! Ή εκτελώντας ο ασκούμενος βαθύ κάθισμα με 3 φορές το σωματικό του βάρος x 15 επαναλήψεις (το οποίο είναι βέβαια αδύνατο), 2 φορές την εβδομάδα x 5 εβδομάδες !!!

Συνοψίζοντας τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της προπόνησης Δόνησης θα πρέπει να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • Βελτίωση της εκρηκτικότητας (ισχύς)
 • Βελτίωση της δύναμης
 • Βελτίωση της μυϊκής αντοχής
 • Βελτίωση της ταχύτητας
 • Βελτίωση της ελαστικότητας των μυών
 • Βελτίωση της Ισορροπίας
 • Λιγότεροι τραυματισμοί και μείωση χρόνιων πόνων
 • Επιτάχυνση του χρόνου αποκατάστασης μυϊκών τραυμάτων (πχ θλάσεις)
 • Μείωση του χρόνου αποκατάστασης από καταβολικές καταστάσεις
 • Αυξημένη φυσική έκκριση αυξητικής ορμόνης και τεστοστερόνης
 • Μείωση στην έκκριση κορτιζόλης
 • Αύξηση της οστικής πυκνότητας
 • Μείωση του λιπώδους ιστού
 • Μείωση της κατακράτησης υγρών
 • Μέγιστη διατήρηση των αποκτηθέντων προπονητικών αξιών (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα) κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου