i need someone to do my homework

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο elite-coaching.gr. Αν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που μαζί με την πολιτική απορρήτου διέπουν τη σχέση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, AENAON SRL με έδρα την Margaritarului 40, Oracu 077066, Ilfov, Romania με εσάς σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

Ο όρος «Elite Coaching» ή «εμάς» ή «εμείς» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον χρήστη ή τον θεατή της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οι λοιπές διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα ιστότοπο που ρυθμίζουν τη συμβατική μας σχέση (οι «Άλλοι Όροι») περιέχουν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων δημιουργείται μια σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς. Επιβεβαιώνετε ότι, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Άλλους Όρους, δεν έχετε βασιστεί σε καμία αναπαράσταση, εκτός εάν έχει γίνει ρητά ένας όρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των Άλλων Όρων και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι θα έχετε καμία αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε εκπροσώπηση που υπόκειται πάντοτε στα εκ του νόμου δικαιώματα και τυχόν αξίωση που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα ψεύδους, ή ψευδούς δήλωσης που προκύπτει από την αμέλεια μας.

Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για να παρέχει γενικές πληροφορίες. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστοχώρο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό το οποίο μας ανήκει ή μας έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την εικόνα, την εμφάνιση και τα γραφικά. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται και υπόκειται στο Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία δεν ανήκουν στον κάτοχο ή δεν του έχουν χορηγηθεί αδειοδοτήσεις, αναγνωρίζονται στον ιστότοπο.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης ή / και σε ποινικό αδίκημα.

Δεν θα έχετε δικαιώματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ακόμη και αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Από καιρού εις καιρόν αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για να διευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο από άλλον ιστότοπο ή έγγραφο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AENAON SRL.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και οι τυχόν διαφωνίες που απορρέουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους νόμους της Ρουμανίας.

Σύμβαση

Η σύμβασή σας για αγορές μέσω αυτού του ιστότοπου είναι με την Air Relax Europe, την Booster Sport Europe, την Research Nutrition και την Gill Athletics και ότι αναλαμβάνετε ότι όλα τα προϊόντα που παραγγέλλονται από εσάς είναι μόνο για δική σας ιδιωτική και οικιακή χρήση ή άλλη εφόσον αναλαμβάνετε εσείς την πλήρη ευθύνη.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε μια παραγγελία σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μια παραγγελία σε συνδυασμό με και υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα.

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που παρέχετε με σκοπό την παραγγελία προϊόντων είναι σωστά και έγκυρα. Εγγυάστε επίσης ότι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτές τις παραγγελίες είναι δική σας και ότι διαθέτετε επαρκή πίστωση ή διαθέσιμα κεφάλαια για να καλύψετε το συνολικό κόστος κάθε παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς,  ταχυδρομείου και συσκευασίας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση από εσάς ή άλλους χρήστες του ιστότοπου ή των παραγγελθέντων αντικειμένων που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα την αμέλειά μας. Σε περίπτωση ευθύνης για άμεση απώλεια, αυτό θα περιορίζεται σε ένα μέγιστο της συνολικής τιμής των αντικειμένων που έχετε παραγγείλει και σε σχέση με τα οποία σχετίζεται η αξίωση.

Αναγνωρίζετε ότι η AENAON  SRL διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο οποιαδήποτε παραγγελία σας.

Όλες οι αγορές είναι μη μεταβιβάσιμες.

Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της AENAON  SRL και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μαζί με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές παραγγελίας, ακύρωσης, πληρωμής / χρέωσης, παράδοσης και επιστροφής, όπως ορίζεται στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι εν λόγω όροι, διαδικασίες, διαδικασίες και πολιτικές θεωρούνται ότι ενσωματώνονται σε αυτούς τους γενικούς όρους.

Η AENAON  SRL δεν θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων ή τυχόν ζημιά σε αυτά τα αγαθά, όταν η αποτυχία, η καθυστέρηση ή η ζημιά προκαλείται από ένα γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο της AENAON SRL. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για δόλια ψευδή δήλωση ή για θάνατο ή για σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά μας.

Συμβουλές ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι τα εμπορεύματα που παραλήφθηκαν δεν έχουν υποστεί ζημιά, ιδιαίτερα τα βύσματα και πρίζες, πριν τη χρήση. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε ηλεκτρικά προϊόντα.

Αποποίηση ευθύνης προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται για υγιείς ενήλικες. Σημαντικό: Κάθε άτομο που μπορεί να είναι έγκυος, έχει βηματοδότη, πάσχει από διαβήτη, φλεβίτιδα ή / και θρόμβωση, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων αίματος ή έχει ακίδες / βίδες / τεχνητές αρθρώσεις ή άλλα ιατρικά βοηθήματα που έχουν εμφυτευτεί στο σώμα του πρέπει να συμβουλευτεί έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσει μια συσκευή μασάζ. Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων και των συστάσεων που περιέχονται στις ετικέτες προϊόντων και στην ιστοσελίδα Elite-Coaching.gr προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ενός προβλήματος υγείας ή μιας ασθένειας χωρίς να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Συμβουλευθείτε τον παροχέα υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την κατάστασή σας. Η AENAON  SRL αποποιείται πλήρως την ευθύνη για οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες ή συνέπειες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την κακή χρήση των προϊόντων Air Relax. Vibrating Foam Roller ή Booster Pro2 καθώς και των προϊόντων της Gill Athletics. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν το θεραπευτικό μασάζ μπορεί να αντενδείκνυται. Η AENAON  SRL δεν είναι υπεύθυνη για οικονομικές απώλειες. απώλειες κερδών, ή ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών ή ζημιών που προκύπτουν από σωματική βλάβη του χρήστη, ενώ ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες εντός του προϊόντος.